دبی کوونی را لینک کانال فیلم سوپر به دوست دختر سیری ناپذیر خود تبدیل می کند

Views: 877
دبی باعث می شود کوونی زبان زیرکانه خود را ایجاد کند. نوازنده موسیقی دبی غالباً دوستان خود را به دوستانش دعوت می کرد تا به آنها نشان دهد لینک کانال فیلم سوپر که چقدر خوب او به هنر نوازندگی پیانو تسلط پیدا کرده است. اما اغلب اتفاق می افتد که به دنبال ساخت موسیقی نیامده اند ، زیرا چیکی آنقدر گرم شده بود که آنها به راحتی نمی خواستند به سونات ها گوش دهند ، و بلافاصله به پیانیست موی بلوند حمله کردند. این بار چنین دختری بود که با انجام تعارف عالی ، بازدید خود را آغاز کرد و کلاه را با زبان زیرکانه نوازش داد.