بلوند قبل از عزیمت به ارتش کانال سوپرایرانی در تلگرام ، پسر دوست خود را وداع گفت

Views: 625
پسر صندوق پستی را باز می کند و به آجیل می رود ، و در آنجا احضاریه ای را برای ارتش مشاهده می کند. او به مدت سه سال در ناوگان برده می شود و نمی داند چه باید بکند ، زیرا او فقط با یک بلوند زرق و برق دار ملاقات کرده است. وی با بیان اینکه به دوست جدید خود گفته است که به مدت سه سال از وی اخراج شده است ، می خواهد در قالب سکس گرم هدیه وداع ببخشد. دختر موافقت می کند و به خودش اجازه می دهد تا لباس خسته کانال سوپرایرانی در تلگرام شود. کودک برای اولین بار و آخرین بار او را به یک رفیق آبدار تبدیل می کند ، سپس برای اولین بار و آخرین بار دیک خود را در گلو خود وارد می کند ، پس از آن با اشتیاق او را در بیدمشک خود می کشد و به درون ختم می شود.