هیجان در خیابان های پاریس: جوجه ای برهنه در اطراف شهر فیلمسوپرgoogle قدم می زند

Views: 608
عاشق فرانسوی با توجه و هیجان توجه خود را در وسط یک منطقه بزرگ پر از مردم برهنه کرد. فیلمسوپرgoogle رهگذران از آنچه اتفاق می افتد شوکه می شوند - کسی به طور محکوم کننده تلیسه را قضاوت می کند ، و کسی لب های خود را می لرزد و زبانش را می چسباند و کودک را به عکس گرفتن دعوت می کند. او از هیچ کس امتناع نمی کند ، خستگی ناپذیر به وجود می آورد و سفر عریان عجیب خود را از طریق خیابان ها و پارک های فرانسه ادامه می دهد. دختر زیبا است و به همین دلیل هیچ کس را بی تفاوت نمی گذارد.