یک پسر بی ادب جوجه ای را در توالت لعنتی کانال عکس و فیلم سوپر

Views: 499
برای تسکین خودش به توالت رفت ، بلوند به فکر خطر احتمالی که ممکن است او را تهدید کند نیست. با انجام کار خود ، کودک به حمام خم شد و قصد شستن دست هایش را داشت ، اما بعد ناگهان یک منحرف نگران کننده داخل اتاق شد و با چنگ زدن به نوزاد ، او به سرعت شروع به پوشاندن او کرد. سگ مشغول بغل گرفتن یک بچه جوان با سرطان و پوشاندن دهانش با دست ، سگ احتمالی کودک را کاملاً لعنتی کرد. از کانال عکس و فیلم سوپر استرس ناشی از آن ، کودک بسیار ناراحت بود ، و چمباتمه زد و شروع به گریه از ناراحتی کرد.