بارمن بازدید کانال فیلم سوپر بدون فیلتر کننده ای بسیار چاق را لعنتی کرد

Views: 374
لیودمیلا بسیار چرب به نوار آمد تا یک لیوان آبجو دیگر را پرش کند. او خیلی خوب می دانست که این نوشیدنی فومی به نفع بدن او ، که قبلاً به بی حسی متورم شده بود ، خوش نمی آید ، اما با این عادت نمی تواند کاری انجام دهد. با این حال ، مبارزات انتخاباتی امروز برای او غیرمعمول بود ، زیرا بارمن شروع به آزار و اذیت مضراب کرد و او نتوانست مقاومت کند. منتظر ماند تا آخرین بازدید کننده از محل استقرار خارج شود ، شلخته بر روی میله نشست و پاهای کانال فیلم سوپر بدون فیلتر او را تا حد امکان پهن کرد.