یک راننده تاکسی کانال سوپرایرانی در تلگرام جعلی دختری را در دهان خود قرار داد

Views: 957
یک راننده تاکسی جعلی دختری را در دهان خود قرار داد. راننده تاکسی جعلی یک مسافر جوان را در جهت کاملاً متفاوت سوار کرد. دختر با کمال تعجب در صندلی عقب کانال سوپرایرانی در تلگرام نشسته بود و کاملاً نمی فهمید که چه اتفاقی افتاده است. اما پس از آن مرد از شهر بیرون رفت و گفت كه او باید خروس را خیلی با كیفیت بخورد و اگر دختر با این كار مقابله كند ، او را به آنجا كه نیاز داشت ، می برد. عوضی جوان به سادگی چاره ای نداشت و او مجبور شد به شرایط راننده شیطانی برود. او در خیابان ، درست کنار بچه ها ، از blowjob با کیفیت ساخت ، و راننده تاکسی از دختر مهربانی راضی بود.