سرآشپز کاسیدی را ادرس کانال فیلم سوپرتلگرام به جوجه های کوچک داد

Views: 1366
کاسیدی با بچه های کوچک در آشپز مکید. کاسیدی خیلی اغوا کننده آسیایی بود ، اما مشاعره او می توانست کمی بزرگتر باشد. اما این باعث ناراحتی ادرس کانال فیلم سوپرتلگرام لیس نشد ، زیرا با اندازه اول او به راحتی مردهای زیادی را برای لعنتی پیدا کرد. با استقرار در یک رستوران ، شلخته با جلب توجه سرآشپز ، که دائماً نگاهش می کرد ، پر از شهوت می شد. چيكا از چنان توجه نامشخصي به شخصش برانگيخته شد و به زودی با اشتياق شروع به خورد كردن درين خود كرد ، در حالی كه این مرد روی میز دراز كشیده بود.