دستیار سانتا کلاه ربات فیلم سوپرتلگرام را برای یک دختر شیطانی لیس زد

Views: 718
سبزه یک عوضی بسیار شیفته بود و به همین دلیل او خودش را برای سال جدید ربات فیلم سوپرتلگرام چیزی جز یک کوونی با کیفیت نمی خواست. بنابراین جای تعجب ندارد که وقتی بابا نوئل به همراه دستیار خود به سمت او آمدند ، پروکسی بلافاصله به آخرین زانو پرید. شخص به گربه اش رسید و با اشتیاق لیس زد ، که این یک هدیه عالی برای خانم جوان بود.